top of page
תמונה תדמיתית התחדשות עירונית

בשנת 2019 נכנסה החברה לביצוע ויזמות בתחום ההתחדשות העירונית. גם בתחום זה, מיישם צוות החברה את הניסיון העשיר שצבר במהלך השנים, תוך שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מתחום ההנדסה, הרישוי והבינוי.

לדיירים מובטח תהליך מקצועי ויעיל, החל מהבדיקה הראשונית ועד סיום הפרויקט והכניסה לדירות.

התחדשות עירונית הינה תהליך אשר מביא לשדרוג, חידוש וקידום אזורים ברחבי הערים. המטרה היא לקחת איזורים מוזנחים וישנים ולהפוך אותם לאזור מגורים חדשני, מטופח ומודרני תוך עמידה בתקנות והתקנים החדשים ביותר. הרעיון הוא מיקסום שטחים בצורה אופטימלית ושילוב מושכל בין בנייה ובין שטחים ציבוריים וירוקים. במסגרת ההתחדשות העירוני, לצד בניית המבנים ניתן דגש לשדרוג הסביבה, התשתיות, מבני הציבור, הכבישים והמרחבים כך שאיכות החיים של התושבים משתנה מקצה לקצה

 

הפרוייקטים להתחדשות עירונית החלו בסוף המאה הקודמת בעידוד ותמיכה של הממשלה כדי לשפר את איכות החיים של תושבי המדינה בצורה מושכלת וחכמה. 

תמ"א 38 - תוכנית שעיקרה חיזוק מבנים ישנים שאינם בטיחותיים ומהווים סכנת חיים, בעיקר במקרה של רעידת אדמה. במסגרת תמ"א 38 מתבצעות עבודות חיזוק לבניינים, תוספת מרחבים מוגנים לדירות, בניית קומות נוספות, מעליות וכיו"ב. 

 

פינוי בינוי - במסגרת זו הורסים מבנים ישנים, לטובת בניית בניינים חדשים ומודרניים. בזמן ביצוע העבודות, דיירי הבניין מתגוררים באופן זמני בדירות שכורות ובסיום הפרויקט חוזרים הדיירים לדירות חדשות ונהנים מבית בטוח יותר, נוח יותר ומפרט עשיר יותר הכולל מעלית, חנייה ועוד. 

plans
home keys

בעלי הבתים - הדיירים ובעלי הבתים המיועדים להתחדשות מתאגדים באמצעות ועד מסודר ומקבלים ליווי צמוד של חברת הבנייה האחראית על הפרויקט.

החברה המבצעת - החברה שנבחרה לתהליך מלווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו: ייזום, בדיקות מקיפות, ליווי משפטי, הנדסה, תכנון כלכלי, ביצוע הפרויקט ושיכון מחדש של הדיירים בבתיהם המשודרגים. 

 

הוועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית - הוועדה מהווה את הזרוע הממשלתית לקידום פרויקטים. בוועדה שותפים נציגי משרד השיכון והבינוי, משרד הפנים, מנהל מקרקעי ישראל, המשרד לאיכות הסביבה ועוד. 


הרשות המקומית - הרשות שבה מתבצע הפרויקט אחראית על הקשר בין החברה המבצעת לוועדה הבין-משרדית, ומפקחת על ההתנהלות על כל מרכיביו. 

Anchor 1

אבא חושי 5- חיפה

 התיכון 14 - חיפה

עץ הזית- עכו